# Bilmecer - 5 Cevabı
1 Evvelden vardı yiyorduk, şimdi var yemiyoruz.
yine de ölmüyoruz.
2 Etten kantar altın tartar.
3 Önce dört ayaklı, Sonra iki ayaklı, sonra üç ayaklı.
4 Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok.
5 Canlı kaçar, cansız kovalar.
6 Karşıdan baktım bir kara taş, yanına vardım dört ayak bir baş.
7 Eğri çınar, yerden alır, gökte yer.
8 On ay yatar, iki ay kalkar, feneri yakar, etrafa bakar.
9 Uzun uzun uz gider Oğlu kızı düz gider.
10 Mantosu yeşil, entaresi kırmızı bil bakalım bu kimin kızı.
11 Allah yapar yapısını bıçak açar kapısını.
12 Altı deri, üstü deri, içinde bir avuç darı.
13 Hanım içerde saçı dışarda.
14 Kesilen kelle değil, kesen kasap ağlar.
15 Ağaç üstünde kilitli sandık.
16 Ektim beyaz, bitti yaşil sonra oldu kırmızı meşin.
17 Karşıdan baktım bir yeşil türbe İçine girdim bin kere tövbe.
18 Minareden attım, yayıldı Suya düştü bayıldı.
19 Yeşil atlas suya batmaz.
20 Yer altında civcivli tavuk.
21 Alçacık boylu kırmızı donlu.
22 Yeni gelinin fesi, acı gelir nefesi.
23 Yere kızar, ğöğe çıkar akıllınız belki çözer.
24 Ninemin etekleri, Süpürür sokakları.
25 Yağmurlu havada göz kırpar.
26 Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
27 Parasını el alır dumanını yel alır.
28 İnim inim inler cümle alem dinler.
29 Zenginin elinde fukaranın dilinde.
30 Doksan dokuz cemaat iki müeezzin bir imam.
31 Dışı dolu içi yok, dayak yer suçu yok.
32 Hasretleri kavuşturur, dargınları barıştırır.
33 Kaş ile gözden yakın, söylenen sözden yakın.
34 Bir baş bin başı devirir.
35 Nar tanesi nur tanesi bu dünyanın bir tanesi.
36 Gökten bir elma düştü, oniki parçaya ayrıldı on
birini yediler, birine hayır dediler.
37 Ateşten yaratılmış, insanları şaşırtmış.
38 Üç üç üç daha kaç eder?
39 Kırılınca sevilen şey nedir?
40 Hakimle hakem arasında ne fark vardır?
  İki iki daha ne zaman beş eder?
  Kaleci ile kedi arasındaki fark nedir?
  İneğin içtiği süt ne renktir?